Friday, July 16, 2010

Hak saudara Muslim

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : " Hak seorang Muslim kepada Muslim lainya ada enam perkara :

1. Apabila engkau bertemu denganya, ucapkanlah salam.

2. Apabila ia mengundangmu, maka kabulkanlah.

3. Apabila ia minta nasihat daripadamu, hendaklah kamu menasihatinya.

4. Apabila ia bersin, lalu mengucapkan 'Alhamdulilah', maka hendaklah kamu sambut
dengan 'Yarhamukallah'.

5. Apabila ia sakit, hendaklah kamu ziarahinya.

6. Apabila ia mati, hendaklah kamu hantarkan jenazahnya ke kubur.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.